Câu hỏi: Đâu là tác động tiêu cực của con người tới các thành phần tự nhiên?

Câu hỏi: Đâu là tác động tiêu cực của con người tới các thành phần tự nhiên?
A. Con người chặt phá rừng bừa bãi.
B. Bón phân, cày xới đất.
C. Trồng rừng ngập mặn ven biển.
D. Phát triển mô hình nông – lâm kết hợp.

Gợi ý câu trả lời

Con người chặt phá rừng bừa bãi ⇒ là tác động tiêu cực của con người tới sinh quyển, thổ nhưỡng quyển (diện tích rừng thu hẹp làm mất nơi cư trú của động vật và xói mòn sạt lở đất.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh