Câu hỏi: Đầu tư của nước ngoài vào châu Phi tập trung chủ yếu vào ngành kinh tế nào dưới đây?

Câu hỏi: Đầu tư của nước ngoài vào châu Phi tập trung chủ yếu vào ngành kinh tế nào dưới đây?
A. Nông nghiệp.
B. Dịch vụ.
C. Công nghiệp cao.
D. Khai thác khoáng sản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Châu Phi có nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có (kim cương, vàng, dầu khí, sắt, chì kẽm,…) nên đã thu hút nhiều công ty tư bản nước ngoài đầu tư khai thác làm cạn kiệt tài nguyên và tàn phá môi trường.

Author: Cô Minh Anh