Câu hỏi: Đầu tư của nước ngoài vào châu Phi tập trung chủ yếu vào ngành?

Câu hỏi: Đầu tư của nước ngoài vào châu Phi tập trung chủ yếu vào ngành?
A. Nông nghiệp.
B. Dịch vụ.
C. Công nghiệp có trình độ cao.
D. Khai thác khoáng sản.

Gợi ý câu trả lời

Châu Phi có nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có (kim cương, vàng, dầu khí, sắt, chì kẽm…)
⇒ Thu hút nhiều công ty tư bản nước ngoài đầu tư khai thác -> làm cạn kiệt tài nguyên và tàn phá môi trường.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh