Câu hỏi: Dãy núi làm ranh giới tự nhiên giữa 2 châu lục Á-Âu trên lãnh thổ LB Nga là dãy

Câu hỏi: Dãy núi làm ranh giới tự nhiên giữa 2 châu lục Á-Âu trên lãnh thổ LB Nga là dãy
A. Cáp-ca. B. U-ran.
C. A-pa-lat. D. Hi-ma-lay-a.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/62 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh