Câu hỏi: Để bảo vệ môi trường trong nước, các nước phát triển đã đưa ra giải pháp nào dưới đây?

Câu hỏi: Để bảo vệ môi trường trong nước, các nước phát triển đã đưa ra giải pháp nào dưới đây?
A. Giảm mức sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong nước.
B. Chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển.
C. Chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra vùng ngoại ô các thành phố.
D. Tăng mức sản xuất nhưng không gây ô nhiễm môi trường.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/162, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh