Câu hỏi: Để chấm dứt tình trạng “vòng luẩn quẩn”: nghèo đói, bệnh tật, tệ nạn xã hội, mất cân bằng sinh thái ở châu Phi biện pháp hiệu quả nhất là

Câu hỏi: Để chấm dứt tình trạng “vòng luẩn quẩn”: nghèo đói, bệnh tật, tệ nạn xã hội, mất cân bằng sinh thái ở châu Phi biện pháp hiệu quả nhất là
A. chấm dứt tham nhũng, lãng phí.
B. hạn chế gia tăng dân số.
C. hạn chế nợ nước ngoài.
D. chấm dứt xung đột sắc tộc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Dân cư châu Phi đông đúc và tăng rất nhanh, trong điều kiện nền kinh tế kém phát triển đã gây sức ép lớn lên các vấn đề ăn ở, y tế, giáo dục,… dẫn đến tình trạng nghèo đói, bệnh tật, khai thác tài nguyên quá mức gây mất cân bằng sinh thái. Vì vậy, để hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng “vòng luẩn quẩn”: nghèo đói, bệnh tật, tệ nạn xã hội, mất cân bằng sinh thái ở châu Phi biện pháp hiệu quả nhất là hạn chế gia tăng dân số ở các nước châu Phi.

Author: Cô Minh Anh