Câu hỏi: Để giải thích tình hình phân bố mưa của một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào?

Câu hỏi: Để giải thích tình hình phân bố mưa của một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào?
A. Bản đồ khí hậu và bản đồ địa hình.
B. Bản đồ địa hình và bản đồ địa chất.
C. Bản đồ thủy văn và bản đồ địa hình.
D. Bản đồ địa chất và bản đồ thổ nhưỡng.

Gợi ý câu trả lời

Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất chịu tác động kết hợp của nhiều nhân tố như hướng địa hình, độ cao địa hình, địa hình bề mặt đệm, hướng gió, các tác nhân gây mưa như bão, dải hội tụ nhiệt đới…. Nơi có sườn đón gió mưa nhiều, càng lên cao độ ẩm càng tăng lượng mưa càng lớn, gió thổi từ biển vào gây mưa lớn, gió từ lục địa khô nóng ít mưa; bão và dải hội tụ nhiệt đới mang lại lượng mưa lớn.
Vi dụ: Huế là địa điểm có lượng mưa lớn ở nước ta do đây là vùng có địa hình cao đón gió từ biển thổi vào, kết hợp ảnh hưởng của bão, dải hội tụ nhiệt đới quét qua mang lại cho địa điểm này lượng mưa rất lớn.
⇒ Do vây, để giải thích tình hình phân bố mưa của một khu vực cần kết hợp sử dụng bản đồ khí hậu với bản đồ địa hình.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh