Câu hỏi: Để hạn chế gây ô nhiễm không khí cần phải

Câu hỏi: Để hạn chế gây ô nhiễm không khí cần phải
A. phát triển nền nông nghiệp sinh thái.
B. cải tạo đất trồng.
C. cắt giảm lượng khí thải CO2 và CFCS.
D. cấm khai thác rừng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/15, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh