Câu hỏi: Để phân bố các ngành công nghiệp hợp lí và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào

Câu hỏi: Để phân bố các ngành công nghiệp hợp lí và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào
A. Đặc điểm của ngành công nghiệp đó.
B. Nhanh năng lượng.
C. Nhanh nông – lâm – thủy sản , vì nghành này cung cấp nguồn nguyên liệu chủ yếu cho công nghiệp.
D. Khai thác, vì không có nghành này thì không có vật tư .

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Người ta phải dựa vào đặc điểm của từng ngành công nghiệp mà có kế hoạch khai thác, sử dụng và phân bố sao cho hợp lí để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Author: Cô Minh Anh