Câu hỏi: Để thể hiện sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên nước ta , người ta thường dùng

Câu hỏi: Để thể hiện sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên nước ta , người ta thường dùng
A. phương pháp kí hiệu.
B. phương pháp chấm điểm.
C. phương pháp bản đồ – biểu đồ.
D. phương pháp khoanh vùng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Để thể hiện sự phân bố lượng mưa trung bình năm hay diện tích cây lâu năm của các tỉnh,… trên nước ta, người ta thường dùng khoang vùng hay còn có tên gọi khác là phương pháp nền chất lượng.

Author: Cô Minh Anh