Câu hỏi: Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là

Câu hỏi: Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là
A. Núi và cao nguyên
B. Đồng bằng
C. Đồng bằng và bán bình nguyên
D. Đồi núi

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Núi và cao nguyên
Giải thích: trang 29 SGK Địa lí 8.

Author: Cô Minh Anh