Câu hỏi: Dịch lợn tả Châu Phi đang lan tràn nhanh tại Việt Nam, chủ yếu do

Câu hỏi: Dịch lợn tả Châu Phi đang lan tràn nhanh tại Việt Nam, chủ yếu do
A. công tác phòng ngừa kém hiệu quả.
B. ý thức của người chăn nuôi chưa cao.
C. môi trường nhiệt đới nóng ẩm dễ phát sinh dịch bệnh.
D. giết mổ chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Gợi ý câu trả lời

B Bài 22: Vấn đè phát triển Nông nghiệp – Mục 2 Ngành chăn nuôi : do ý thức của người chăn nuôi chưa cao trong việc phòng dịch.

Author: Cô Minh Anh