Câu hỏi: Dịch vụ tiêu dùng bao gồm

Câu hỏi: Dịch vụ tiêu dùng bao gồm
A. Giao thông vận tải, thông tin liên lạc.
B. Các dịch vụ hành chinh công.
C. Tài chính, bảo hiểm.
D. Bán buôn, bán lẻ, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/134, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh