Câu hỏi: Diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá chủ yếu do

Câu hỏi: Diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá chủ yếu do
A. Bị rửa trôi xói mòn.
B. Đốt rừng làm rẫy.
C. Thiếu công trình thuỷ lợi.
D. Không có người sinh sống.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá chủ yếu do thiếu các công trình thủy lợi. Đặc biệt là ở các nước đang phát triển và kém phát triển ở khu vực châu Phi.

Author: Cô Minh Anh