Câu hỏi: Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm không phải do

Câu hỏi: Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm không phải do
A. diện tích dành cho trồng chè, thuốc lá, dâu tằm tăng lên.
B. một phần diện tích trồng lúa dành cho quần cư.
C. mức tiêu thụ gạo trên đầu người giảm và năng suất lúa ngày càng cao.
D. Nhật Bản có xu hướng nhập khẩu gạo từ bên ngoài.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm không phải do: Mức tiêu thụ gạo trên đầu người giảm và năng suất lúa ngày càng cao.

Author: Cô Minh Anh