Câu hỏi: Điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của ngành đánh bắt thủy sản ở các nước Đông Nam Á là:

Câu hỏi: Điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của ngành đánh bắt thủy sản ở các nước Đông Nam Á là:
A. có hệ thống sông ngòi, kênh rạch nhiều.
B. có thị trường tiêu thụ rộng lớn.
C. các nước Đông Nam Á đều giáp biển (trừ Lào), vùng biển rộng.
D. phương tiện đánh bắt ngày càng được đầu tư hiện đại.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Liên hệ đặc điểm vị trí địa lý của Đông Nam Á
Giải thích: Đông Nam Á tiếp giáp hai đại dương lớn là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương với vùng biển rộng, ấm, nguồn thủy hải sản phong phú, tập trung nhiều ngư trường lớn. Các nước Đông Nam Á đều giáp biển (trừ Lào). Đây là điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của ngành đánh bắt thủy sản ở các nước Đông Nam Á.
Chọn đáp án C

Author: Cô Minh Anh