Câu hỏi: Điều nào sau đây là đúng khi cung lớn hơn cầu?

Câu hỏi: Điều nào sau đây là đúng khi cung lớn hơn cầu?
A. Giá cả có xu hướng tăng lên.
B. Hàng hoá khan hiếm.
C. Sản xuất có nguy cơ đình trệ.
D. Kích thích nhà sản xuất mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Gợi ý câu trả lời

Khi cung lớn hơn cầu thì giá cả của hàng hóa sẽ giảm xuống, sản xuất có nguy cơ đình trệ.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh