Câu hỏi: Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm

Câu hỏi: Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm
A. điện cực, chất khử.
B. trắng đường, mặt nạ phòng hơi độc.
C. ruột bút chì, chất bôi trơn.
D. mũi khoan, dao cắt kính.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh