Câu hỏi: Do nước ta nằm gần trung tâm gió mùa Châu Á nên

Câu hỏi: Do nước ta nằm gần trung tâm gió mùa Châu Á nên
A. quanh năm nước ta có gió Tín Phong thổi.
B. thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
C. nước ta chịu ảnh hưởng bởi gió mùa.
D. thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.

Gợi ý câu trả lời

C Bài 2 : Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ – Mục 3 Ý ngĩa của vị trí địa lí – ý a ý nghĩa tự nhiên: vì nước ta ta nằm gần trung tâm gió mùa Châu Á nên nước ta chịu ảnh hưởng bởi gió mùa

Author: Cô Minh Anh