Câu hỏi: Đông Á là khu vực đông dân thứ mấy của châu Á

Câu hỏi: Đông Á là khu vực đông dân thứ mấy của châu Á
A. 1B. 2
C. 3D. 4

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. 1
Giải thích: Đông Á có số dân đông nhất châu Á, dân số đông hơn nhiều của các chau lục lớn như châu Phi, châu Âu, châu Mĩ. (trang 44 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh