Câu hỏi: Động lực phát triển dân số thế giới là

Câu hỏi: Động lực phát triển dân số thế giới là
A. Mức sinh cao.
B. Gia tăng cơ học.
C. Gia tăng tự nhiên.
D. Mức tử thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/84, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh