Câu hỏi: Đông Nam Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào

Câu hỏi: Đông Nam Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào
A. Khí hậu gió mùa
B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải
C. Khí hậu lục địa
D. Khí hậu núi cao

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Khí hậu gió mùa
Giải thích: (trang 48 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh