Câu hỏi: Đông Nam Á là cầu nối của hai châu lục nào

Câu hỏi: Đông Nam Á là cầu nối của hai châu lục nào
A. Châu Á và châu Phi.
B. Châu Á và châu Âu.
C. Châu Á và châu Mĩ.
D. Châu Á và Châu Đại Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Châu Á và Châu Đại Dương.
Giải thích: (trang 47 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh