Câu hỏi: Đông Nam Á là cầu nối của hai đại dương nào

Câu hỏi: Đông Nam Á là cầu nối của hai đại dương nào
A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
B. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
D. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Giải thích: (trang 47 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh