Câu hỏi: Đông Nam Bộ thu hút được nguồn lao động dồi dào, chủ yếu do

Câu hỏi: Đông Nam Bộ thu hút được nguồn lao động dồi dào, chủ yếu do
A. nền kinh tế phát triển năng động.
B. mức sống cao, cơ sở hạ tầng hiện đại.
C. tài nguyên thiên nhiên giàu có.
D. khí hậu thuận lợi cho cư trú và sản xuất.

Gợi ý câu trả lời

A Bài 39: Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở ĐNB – Mục 1 Khái quát chung : do đây là vùng có nền kinh tế hành hóa sớm phát triển, cơ sở hạ tầng tương đối tốt… do vậy đã thu hút được nhiều lao động có tay nghề

Author: Cô Minh Anh