Câu hỏi: Dựa vào hình 2.2 – Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 – Công nghiệp năng lượng , Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta thuộc vùng kinh tế

Câu hỏi: Dựa vào hình 2.2 – Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 – Công nghiệp năng lượng , Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta thuộc vùng kinh tế
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
B. Bắc Trung Bộ.
C. Tây Nguyên
D. Đông Nam Bộ

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Căn cứ Atlat trang 22, Dựa vào hình 2.2 – Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10, ta thấy nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta thuộc vùng kinh tế Trung du và miền núi Bắc Bộ. Một số nhà máy tiêu biểu như Thác Bà, Nậm Mu, Hòa Bình, Sơn La,…

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Dựa vào hình 2.2 – Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 – Công nghiệp năng lượng , Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy các nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước ta là

Câu hỏi: Dựa vào hình 2.2 – Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 – Công nghiệp năng lượng , Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy các nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước ta là
A. Na Dương và Ninh Bình.
B. Phả Lại và Bà Rịa.
C. Phú Mỹ và Thủ Đức.
D. Phả Lại và Phú Mỹ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Căn cứ Atlat trang 22, Dựa vào hình 2.2 – Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10, ta thấy các nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước ta là Phả Lại (Hải Dương) và Phú Mỹ (Bà Rịa) đều có công suất trên 1000 MW.

Author: Cô Minh Anh