Câu hỏi: Dựa vào hình 2.2 – Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 – Công nghiệp năng lượng , Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy các nhà máy thủy điện của nước ta chủ yếu tập trung ở khu vực

Câu hỏi: Dựa vào hình 2.2 – Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 – Công nghiệp năng lượng , Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy các nhà máy thủy điện của nước ta chủ yếu tập trung ở khu vực
A. Đồng bằng Sông Hồng.
B. Bắc Trung Bộ
C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Dựa vào hình 2.2 – Công nghiệp điện Việt Nam SGK Địa Lí 10 hoặc trang 17 – Công nghiệp năng lượng, Atlat địa lí Việt Nam có thể thấy các nhà máy thủy điện của nước ta chủ yếu tập trung ở khu vực Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ (kí hiệu ngôi sao màu xanh).

Author: Cô Minh Anh