Câu hỏi: Được nuôi rộng rãi trên thế giới, tập trung nhiều ở vùng thâm canh lương thực là đặc điểm phân bố của đàn

Câu hỏi: Được nuôi rộng rãi trên thế giới, tập trung nhiều ở vùng thâm canh lương thực là đặc điểm phân bố của đàn
A. Trâu
B. Bò
C. Lợn
D. Dê

Gợi ý câu trả lời

Đàn lợn được nuôi rộng rãi trên thế giới, tập trung nhiều ở vùng thâm canh lương thực
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh