Câu hỏi: Đường hầm giao thông dưới biển Măng – sơ nối trực niếp nước Anh với nước nào ở châu Âu?

Câu hỏi: Đường hầm giao thông dưới biển Măng – sơ nối trực niếp nước Anh với nước nào ở châu Âu?
A. Tây Ban Nha.
B. Đức.
C. Pháp.
D. Thụy Điển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/53, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh