Câu hỏi: EU được thành lập không nhằm mục đích nào dưới đây?

Câu hỏi: EU được thành lập không nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Lưu thông hàng hóa.
B. Lưu thông con người.
C. Lưu thông vũ khí hạt nhân.
D. Lưu thông tiền vốn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/48, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh