Câu hỏi: Gây trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của EU là sự khác biệt về

Câu hỏi: Gây trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của EU là sự khác biệt về
A. Chính trị, xã hội.
B. Dân tộc, văn hóa.
C. Ngôn ngữ, tôn giáo.
D. Trình độ phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Gây trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của EU là sự khác biệt về trình độ phát triển của các nước trong khu vực Liên minh châu Âu (sự chênh lệch này diễn ra giữa các nước Đông – Tây – Nam – Bắc Âu).

Author: Cô Minh Anh