Câu hỏi: Giai đoạn nào của nền kinh tế Nhật Bản được coi là “Thần kì Nhật Bản”?

Câu hỏi: Giai đoạn nào của nền kinh tế Nhật Bản được coi là “Thần kì Nhật Bản”?
A. 1973-1974.
B. Trước 1952.
C. 1991 đến nay.
D. 1952-1973.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/77, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh