Câu hỏi: Giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi phải có sự nỗ lực của

Câu hỏi: Giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi phải có sự nỗ lực của
A. Quốc gia.
B. Khu vực.
C. Toàn cầu.
D. Mỗi vùng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Giải quyết vấn đề môi trường không phải của riêng một quốc gia, khu vực mà đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn cầu.

Author: Cô Minh Anh