Câu hỏi: Giải thích vì sao hiện nay môi trường bị suy thoái nghiêm trọng ở các nước đang phát triển?

Câu hỏi: Giải thích vì sao hiện nay môi trường bị suy thoái nghiêm trọng ở các nước đang phát triển?
A. Bùng nổ dân số, kỹ thuật lạc hậu, chiến tranh.
B. Thiên tai, nạn đói, bệnh dịch, chiến tranh.
C. Kỹ thuật lạc hậu, khai thác bừa bãi, bùng nổ dân số.
D. Chiến tranh, khai thác bừa bãi, bệnh tật, thiên tai.

Gợi ý câu trả lời

Nguyên nhân tình trạng môi trường bị suy thoái nghiêm trọng ở các nước đang phát triển chủ yếu là do kỹ thuật khai thác tài nguyên thiên nhiên lạc hậu, khai thác bừa bãi, đặc biệt là sự bùng nổ dân số kéo theo đó là nguồn tài nguyên bị cạn kiệt một cách nhanh chóng, môi trường ngày càng bị ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất đai bị ô nhiễm nghiêm trọng,…
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh