Câu hỏi: Giao thông đường thủy nói chung có ưu điểm là:

Câu hỏi: Giao thông đường thủy nói chung có ưu điểm là:
A. Cước phí vận tải rẻ, thích hợp với chở hàng nặng, cồng kềnh.
B. Tiện lượi, thích nghi với mọi điều kiện địa hình.
C. Vận chuyển được hàng nặng trên đường xa, với tốc độ nhanh, ỏn định.
D. Có hiệu quả với cự li vận chuyển ngắn và chung bình.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục IV, SGK/144 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh