Câu hỏi: Gió biển và gió đất là loại gió

Câu hỏi: Gió biển và gió đất là loại gió
A. hình thành ở vùng ven biển, thường xuyên thổi từ biển vào đất liền.
B. hình thành ở vùng ven biển, thường xuyên thổi từ đất liền ra biển.
C. hình thành ở vùng ven biển, hướng gió thay đổi hướng ngày và đêm.
D. hình thành ở vùng ven biển, hướng gió thay đổi theo mùa trong năm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục II, SGK/46 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh