Câu hỏi: Gió Mậu Dịch có đặc điểm là

Câu hỏi: Gió Mậu Dịch có đặc điểm là
A. Chủ yếu thổi vào mùa hạ, nóng ẩm, tốc độ gió và hướng gió thay đổi theo mùa
B. Chủ yếu thổi vào mùa đông, lạnh, khô, tốc độ gió và hướng gió thay đổi theo mùa
C. Thổi quanh năm, tốc độ và hướng gió gần như cố định, tinh chất chung là ẩm ướt.
D. Thổi quanh năm, tốc độ và hướng gió gần như cố định, tinh chất chung là khô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/45 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh