Câu hỏi: Gió Mậu dịch có tính chất nào dưới đây?

Câu hỏi: Gió Mậu dịch có tính chất nào dưới đây?
A. Nóng ẩm và nhiều mưa.
B. Nóng, lạnh và ít mưa.
C. Khô nóng và ít mưa.
D. Khô nóng và mưa nhiều.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/45, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh