Câu hỏi: Gió Mậu Dịch là loại gió

Câu hỏi: Gió Mậu Dịch là loại gió
A. Thổi từ xích đạo về khu vực cận nhiệt đới.
B. Thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới về phía áp thấp ôn đới.
C. Thổi từ khu vực ôn đới về khu vực cận nhiệt đới.
D. Thổi từ các khu vực áp cao cận nhiệt đới về xích đạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/45 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh