Câu hỏi: Gió mùa là gió thổi theo mùa với đặc tính

Câu hỏi: Gió mùa là gió thổi theo mùa với đặc tính
A. nhìn chung mùa hạ gió nóng và khô, mùa đông gió lạnh và ẩm.
B. nhìn chung mùa hạ gió nóng và ẩm, mùa đông gió lạnh và khô.
C. nhìn chung mùa hạ gió mát mẻ, mùa đông gió ấm áp.
D. nhìn chung mùa hạ gió nóng bức, mùa đông gió lạnh lẽo và ấm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/45 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh