Câu hỏi: Gió mùa mùa đông ở Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á có tính chất:

Câu hỏi: Gió mùa mùa đông ở Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á có tính chất:
A. lạnh, khô, ít mưa.
B. nóng, ẩm, mưa nhiều.
C. lạnh, ẩm
D. khô nóng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. lạnh, khô, ít mưa.
Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á gió thổ từ nội địa ra, không khí khô, lạnh và mưa không đáng kể.

Author: Cô Minh Anh