Câu hỏi: Gió mùa mùa đông ở Đông Nam Á có hướng

Câu hỏi: Gió mùa mùa đông ở Đông Nam Á có hướng
A. Tây Bắc và Bắc
B. Đông Bắc và Bắc
C. Đông Nam và Nam
D. Tây Nam và Nam

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Đông Bắc và Bắc
Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Nam Á có hướng Tây Bắc thổi từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo – Ô- xtrây -li-a.

Author: Cô Minh Anh