Câu hỏi: : Gió mùa mùa đông ở Đông Nam Á thổi từ

Câu hỏi: : Gió mùa mùa đông ở Đông Nam Á thổi từ
A. Từ áp cao Xi-bia đến áp thấp A-lê-út.
B. Từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo – Ô- xtrây -li-a.
C. Từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo.
D. Từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Ô- xtrây -li-a.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo – Ô- xtrây -li-a.
Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Nam Á có hướng Tây Bắc thổi từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo – Ô- xtrây -li-a.

Author: Cô Minh Anh