Câu hỏi: Gió mùa mùa hạ ở Đông Nam Á có hướng

Câu hỏi: Gió mùa mùa hạ ở Đông Nam Á có hướng
A. Tây Bắc và Bắc
B. Đông Bắc và Bắc
C. Đông Nam và Nam
D. Tây Nam và Nam

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Tây Nam và Nam
Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Á có hướng Tây Nam và Nam thổi áp cao Ô-xtrây-li-a, Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-ran.

Author: Cô Minh Anh