Câu hỏi: Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ

Câu hỏi: Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ
A. Cao áp cận nhiệt đới về hạ áp xích đạo.
B. Hạ áp ôn đới về áp cực.
C. Cao áp cận nhiệt đới về hạ áp ôn đới.
D. Hạ áp ôn đới về cao áp cận chí tuyến.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/45, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh