Câu hỏi: Giới hạn của của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ:

Câu hỏi: Giới hạn của của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ:
A. Từ dãy Bạch Mã trở vào nam.
B. Từ dãy Bạch Mã trở ra bắc.
C. Từ dãy Hoành Sơn trở vào nam.
D. Từ dãy Hoành Sơn trở

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Từ dãy Bạch Mã trở vào nam.
Giải thích: (trang 148 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh