Câu hỏi: Giữ nguyên được độ dài xích đạo còn độ dài các vĩ tuyến khác đều bị dãn ra là phép chiếu nào dưới đây?

Câu hỏi: Giữ nguyên được độ dài xích đạo còn độ dài các vĩ tuyến khác đều bị dãn ra là phép chiếu nào dưới đây?
A. Phép chiếu phương vị.
B. Phép chiếu hình nón.
C. Phép chiếu hình trụ.
D. Phép chiếu hình nón đứng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Phép chiếu hình trụ giữ nguyên được độ dài xích đạo còn độ dài các vĩ tuyến khác đều bị dãn ra. Các vĩ tuyến ở gần xích đạo bị dãn ít, càng xa xích đạo càng bị dãn nhiều.

Author: Cô Minh Anh