Câu hỏi: Giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc không có sự khác biệt rõ rệt về

Câu hỏi: Giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc không có sự khác biệt rõ rệt về
A. Khí hậu. B. Địa hình.
C. Diện tích. D. Sông ngòi.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh