Câu hỏi: Hai ngành vận tải đường hàng không và đường biển hiện nay tuy có nhiều cách biệt nhưng cũng có chung một đặc điểm. Đó là

Câu hỏi: Hai ngành vận tải đường hàng không và đường biển hiện nay tuy có nhiều cách biệt nhưng cũng có chung một đặc điểm. Đó là
A. An toàn.
C. Phương tiện lưu thông quốc tế.
B. Hiện đại.
D. Có khối lượng vận chuyển lớn nhất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Hai ngành vận tải đường hàng không và đường biển hiện nay tuy có nhiều cách biệt nhưng cũng có chung một đặc điểm. Đó là đều là những loại hình giao thông vận tải lưu thông quốc tế.

Author: Cô Minh Anh