Câu hỏi: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là

Câu hỏi: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là
A. Phật giáo và Ki-tô giáo
B. Phật giáo và Ấn Độ giáo
C. Ki-tô giáo và Hồi giáo
D. Ấn Độ giáo và Hồi giáo

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B. Phật giáo và Ấn Độ giáo
Giải thích: Tại Ấn Độ ra đời 2 tôn giáo lớn là Ấn Độ giáo và Phật giáo, Ấn Độ giáo ra đời vào thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên, Phật giáo ra đời vào thế kỉ VI trước Công nguyên.(SGK trang 17 Địa lí 8)

Author: Cô Minh Anh